Am Ende der Nahrungskette lauert Null und Eins            Shahin Charmi

Shahin Charmi

Interdisciplinary Art
Patricia Bolf-Charmi

Patricia Bolf-Charmi

Transmedial Space

Shahin Charmi

Shahin Charmi

Interdisciplinary Art

Patricia Bolf-Charmi

Patricia Bolf-Charmi

Transmedial Space


Shahin Charmi

Shahin Charmi

Interdisciplinary Art

Patricia Bolf-Charmi

Patricia Bolf-Charmi

Transmedial SpaceShahin Charmi

Shahin Charmi

Interdisciplinary Art

Patricia Bolf-Charmi

Patricia Bolf-Charmi

Transmedial Spacec o m m o n     p r o j e c t so w n     p r o j e c t s